AnnaCarin


CV

2012-
Oberoende konsult i ledarskapsutveckling, chefsrekrytering, förändringsprocesser, effektiviseringsprojekt, MBTI workshops, 360-graders feedback, HR-chefsuppdrag.
2010-2012
Corporate Training and Development Manager för 2100 anställda i ca 25 länder. Ansvarig för ledarskapsutvecklingsprogram, Performance Management, Functional Trainings, Learning Organization. HR Business Partner för internationellt logistikföretag. 470 anställda i sju länder. Medlem i den europeiska ledningsgruppen. Strategisk HR under omstrukturering och ny strategisk inriktning. Dotted line från lokala HR chefer.
2009- 2010
HR chef för svenskt privat vårdföretag, 1110 anställda. Övergripande arbetsrättsfrågor, företagsgemensamma policies, ledarutveckling, pensionslösningar, employer brandingaktiviteter, förmånsprogram för alla medarbetare, löneprocesser, medarbetarsamtalsprocesser och coachning av
chefer.
2003-2009
HR Manager för svenskt dotterbolag i internationell grupp (300 medarbetare i Skandinavien, samt även Kina)
Strategisk partner i affärsutveckling, lansering av företagsvärderingar, löneförhandlingar, rekrytering, avveckling, policyfrågor, bonusprogram, coach för chefer, förändringsledare och ansvarig för chefsseminarier.
2006-2008
Projektledare för internationellt performance management projekt. Detta projekt genomfördes på uppdrag av koncernchefen i Schweiz.
2001
Supply Chain Consulting. Uppstart av verksamheten inom Skandinavien med målet att leda ett växande konsultteam.
1999
Software Division Manager.
1995-
Chef för en expertgrupp. Uppdraget var att stödja de olika
säljorganisationerna i Europa med olika specialister inom områdena automatiserade lager, AGV och mjukvarulösningar.
1984-1990
Systemingenjör, projektledare och säljare inom automatiska materialhanteringssystem
1980-1984
Produktionstekniker och systemingenjör inom en produktionsenhet vid Saab Scania i Södertälje.
Utbildningsbakgrund

Maskiningenjör
Fil. Kand i Psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
UGL2008 certifierad handledare
Farax360 certifierad
MBTI certifierad
http://www.linkedin.com/in/annacarinwardh