way

englishErbjuder kompetens och erfarenhet i personal- och organisationsfrågor.AC

Ledarutveckling, grupputveckling, HR Business Partner, HR-chefsuppdrag, HR-relaterade projekt såsom performance management, medarbetarundersökningar, förändringsprocesser, kommunikation i samband med omstruktureringar.HR AWARD AB